product picture, VENTIROCK
product picture, VENTIROCK
product picture, VENTIROCK
ventilated facades, product header

VENTIROCK

VENTIROCK jsou desky z nehořlavé kamenné vlny s velmi dobrými izolačními parametry, které se používají tam, kde je důležitá bezpečnost a trvanlivost větrané fasády z panelů, kamene nebo skla.