Dobrá izolace systémů HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning) má vliv na zlepšení energetické efektivity budovy, akustického komfortu a požární bezpečnosti. Kanály a potrubí přenáší jak teplo, tak rovněž chlad a hluk, a v případě požáru také kouř a oheň.

Co je třeba vědět o izolaci pro topné instalace, větrací a klimatizační kanály?

 • Návrh vhodného izolačního systému pro instalace HVAC má vliv na jejich rentabilitu, funkčnost, bezpečnost a trvanlivost. Proto již ve fázi návrhu a rozmísťování izolace je třeba brát v úvahu tepelné ztráty specifické pro danou instalaci , které mohou vznikat po celou dobu jejího používání.
 • Izolace a její tloušťka musí být přizpůsobená ihned při montáží instalace, protože pozdější úpravy, např. tloušťky vrstvy izolace, budou často nemožné z důvodu omezeného prostoru. Budou rovněž spojené se zvýšením investičních nákladů. 
 • Produkty z kamenné vlny ROCKWOOL pro izolaci technických instalací HVAC zlepšují energetickou účinnost a akustiku budovy. Zvyšují rovněž bezpečnost v případě požáru tím, že zamezují převádění  tepla a šíření ohně.
 • Produkty z kamenné vlny ROCKWOOL se používají pro izolaci větracích a klimatizačních instalací, topných instalací (ústředního vytápění nebo teplé užitkové vody) a chladících instalací (včetně srážkové vody).
 • Díky trvanlivosti a nehořlavosti kamenné vlny jsou izolace, které jsou z ní vytvořené,  jedním z nejlepších a nejbezpečnějších řešení. Díky jejich snadné montáži se zkracuje doba nutná k provedení prací.

Požadavky na tepelnou izolaci

Aby tepelné ztráty při přenosu tepla v instalacích ústředního vytápění a teplé užitkové vody, včetně cirkulačního potrubí, byly co nejmenší, izolace musí splňovat určité požadavky týkající se minimální tloušťky (tloušťky platí pro izolaci se součinitelem λ=0,035 [W/mK]):

 • Vnitřní průměr trubky menší než 22 mm – tloušťka izolace 20 mm
 • Vnitřní průměr trubky od 22 do 35 mm – tloušťka izolace 30 mm
 • Vnitřní průměr trubky od 35 do 100 mm – tloušťka izolace rovná vnitřnímu průměru trubky,
 • Vnitřní průměr trubky nad 100 mm – tloušťka izolace 100 mm.

Tepelné ztráty na potrubí teplovzdušného vytápění musí být rovněž udržované na přiměřeně nízké úrovni. Tepelná izolace tohoto potrubí musí splňovat níže uvedené požadavky (tloušťky platí pro izolaci se součinitelem λ=0,035 [W/mK]):

 • Potrubí položené uvnitř tepelné izolace budovy – tloušťka izolace 40 mm.
 • Potrubí položené vně tepelné izolace budovy – tloušťka izolace 80 mm.

Instalace  HVAC a jejich tepelná izolace nesmí podporovat šíření ohně. V praxi to znamená, že třída reakce na oheň takového výrobku nesmí být nižší než B-s3,d0.

Technické izolace ROCKWOOL snižují tepelné ztráty a zvyšují energetickou efektivnost technických zařízení budov.

Produkty

Izolace pro technická zařízení budov

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Šířka [mm]

We can't find any results that match your search

CONLIT DUCTROCK 120
Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu

CONLIT DUCTROCK 120

Zobrazit produkt
Porovnat
LAROCK 40 ALS
Izolace bojlerů, nádrží a zásobníků TZB, Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Izolace rozvodů tepla a teplé vody, Izolace rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace, Izolace ostatních rozvodů a těles, Akustická izolace potrubí, Izolace vzduchotechnického potrubí kruhového průřezu, Izolace vzduchotechnického potrubí pravoúhlého průřezu

LAROCK 40 ALS

Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKWOOL 800
Izolace rozvodů tepla a teplé vody, Izolace pro TZB a protipožární ochranu

ROCKWOOL 800

Zobrazit produkt
Porovnat
CONLIT DUCTROCK 60
Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu

CONLIT DUCTROCK 60

Zobrazit produkt
Porovnat
CONLIT DUCTROCK 90
Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu

CONLIT DUCTROCK 90

Zobrazit produkt
Porovnat
KLIMAFIX
Izolace rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace, Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Izolace ostatních rozvodů a těles, Akustická izolace potrubí, Izolace vzduchotechnického potrubí kruhového průřezu, Izolace vzduchotechnického potrubí pravoúhlého průřezu

KLIMAFIX

Zobrazit produkt
Porovnat
LAROCK 65 ALS
Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu, Izolace pro TZB a protipožární ochranu

LAROCK 65 ALS

Zobrazit produkt
Porovnat
TECHROCK 100 FB2
Akustická izolace potrubí - absorpční tlumiče hluku, Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Izolace rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace

TECHROCK 100 FB2

Zobrazit produkt
Porovnat
Načíst více

Showing
Offices & Factories near you