Zateplení podkroví

Podkroví je zajímavý prostor k využití. Již ve fázi projektování domu je vhodné pamatovat na to, aby v budoucnu bylo možné využití „půdy” pro bytové účely. Kamenná vlna ROCKWOOL je pro tento účel ideální produkt.

Hodí se každé podkroví pro zřízení bytu? Velmi důležitá je  výška místnosti. Pohodlný interiér pod šikmou střechou by neměl být nižší než 220 cm. Proto je třeba při výpočtu plochy podkroví  plně počítat jen s částí s výškou nad 220 cm a od 140 do 220 cm se počítá napůl. V obytném podkroví je důležitá rovněž výška půdní nadezdívky, neboli stěny přenášející zatížení střechy na strop a vnější stěny nižších podlaží. Půdní nadezdívka se staví pro to, aby se střecha trochu zvedla a díky tomu se zvětšila výška a užitná plocha podkroví. Pro pohodlnou využívání tohoto prostoru  by tato stěna měla mít výšku minimálně 90 cm.

Co byste měli vědět o zateplení podkroví?

Zateplení střechy je nutné, aby bydlení v podkroví bylo komfortní. Izolace musí být provedená správně, tedy je třeba pamatovat na to, že střechou ztrácíme cca 1/4 energie spotřebované na vytápění.

  • Zateplení podkroví, a to jak obytného, tak neobývaného, by se mělo skládat ze dvou vrstev kamenné vlny s celkovou tloušťkou 35 cm.
  • Pro izolaci podkroví se doporučuje kamenná vlna ROCKWOOL. Proč právě kamenná? Je to produkt vyrobený převážně z kamenného materiálu (čedič, gabro, vápenec, koks), spojeného vaznými prostředky, s přídavkem impregnačních přípravků. Díky tomu je kamenná vlna:
    – hydrofobní, tedy nevstřebává vlhkost ze vzduchu a má zanedbatelnou sorpční vlhkost;
    – biologicky odolná, tedy zamezuje růstu mikroorganizmů, nehnije.
  • Produkty z kamenné vlny ROCKWOOL jsou na tolik pružné, že je lze snadno ukládat mezi krokve.
  • Montážní práce je třeba vždy začít změřením světlého roztestupu mezi krokvemi. Přiříznuté kousky kamenné vlny se vkládají mezi krokve. První vrstva zateplení musí těsně přiléhat k prvkům konstrukce podkroví. Druhou vrstvu zateplení z desek z kamenné vlny klademe pod krokve, rozpěry nebo kleštiny, mezi nosné profily obkladů.
  • Při montáži je třeba se vyhnout chybám, které by mohly způsobovat problémy s tepelnou izolací podkroví. Je to např.: nepřesné přiřezávání vlny (příliš volně položená vlna bude klesat vlastní vahou), vtlačování vlny sílou (bude jí příliš moc), nepřesné spojování izolace střechy a obvodových stěn, chybějící izolace kolem střešních oken.
Zateplením šikmé střechy zabráníte únikům tepla v zimě. V létě omezíte prostup tepla dovnitř podkroví.

Produkty

Izolace pro zateplení šikmé střechy

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Šířka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKTON SUPER
Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro šikmé střechy, Izolace provětrávané stěny dřevostavby - obklad ze dřeva, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu

ROCKTON SUPER

Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKMIN PLUS
Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce

ROCKMIN PLUS

Zobrazit produkt
Porovnat
TOPROCK PLUS
Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce

TOPROCK PLUS

Zobrazit produkt
Porovnat
SUPERROCK
Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro příčky a předstěny, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Dřevěná rámová konstrukce, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy

SUPERROCK

Zobrazit produkt
Porovnat
Systém TOPROCK
Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy

Systém TOPROCK

Zobrazit produkt
Porovnat
SUPERROCK PREMIUM
Izolace pro zavěšené podhledy - kazetové, celoplošné, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty

SUPERROCK PREMIUM

Zobrazit produkt
Porovnat
TOPROCK PREMIUM
Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce

TOPROCK PREMIUM

Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKTON PREMIUM
Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace pro zavěšené podhledy - kazetové, celoplošné, Izolace trámových stropů, Dřevěná rámová konstrukce, Izolace pro fasády, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty

ROCKTON PREMIUM

Zobrazit produkt
Porovnat
Načíst více

Showing
Offices & Factories near you