Zateplení stropů nevytápěných prostor – izolace pod stropy lepená

Při zateplování nevytápěných prostor je třeba sledovat nejen tepelněizolační vlastnosti materiálu, ale také požární bezpečnost. Výborné řešení nabízejí lamelové desky STROPROCK G.

Desky lze aplikovat na soudržný a čistý podhled stropu, který je bez omítek a nátěrů. Stačí jej celoplošně nalepit kontaktním lepidlem na bázi cementu, jež je určeno pro systémy ETICS s minerálně vláknitými deskami. Samotné lamely se při lepení pokládají na vazbu předsazené o polovinu, případně o čtvrtinu. Tím se vytvoří vizuálně efektní členitý povrch. Desky není nutné mechanicky přikotvit a lze je ponechat v přirozeném vzhledu bez další povrchové úpravy.

  1. Strop (ve sklepě, garáži, průjezdu)
  2. STROPROCK G (izolace s povrchovou úpravou), tl. od 150 mm*

* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků normy.

website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Showing
Offices & Factories near you