Zateplení stropů nevytápěných prostor – izolace pod stropy kotvená

Zateplení stropů nevytápěných prostor, jakými jsou například sklepy, garáže, průjezdy nebo technické prostory, se nepřikládá taková důležitost, jak by si tyto části stavby zasloužily. Teplo z vytápěných místností však může těmito prostory unikat, a to je často příčinou ochlazování podlah.

Izolace z kamenné vlny je vhodná i na zateplení stropních konstrukcí nevytápěných prostorů s ohledem na tepelné, akustické i protipožární požadavky.

  1. Podlaha
  2. Těžký strop (ve sklepě, garáži, průjezdu)
  3. ROCKTON, FRONTROCK SUPER, FRONTROCK L

* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků normy.

website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Showing
Offices & Factories near you