1. Podlaha na polštářích
  2. Vzduchová mezera
  3. ROCKMIN PLUSSUPERROCK, ROCKTON, MEGAROCK PLUS nebo TOPROCK SUPER, tl. od 120/180 mm*
  4. Hydroizolační fólie
  5. Základová deska
  6. Písek
  7. Zemina

* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy

website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Showing
Offices & Factories near you