Plochá střecha je běžné řešení v případě skladových, výrobních, sportovních hal nebo obchodních center, kde sklon střechy je obvykle menší než 5°. Technologie používané u izolací plochých střech nachází rovněž široké použití u střech, kde sklon je mnohem větší – až 45°.

Na trhu je dostupných mnoho druhů krytin – od svařované lepenky přes  membrány PVC, TPO, EPDM až po tradiční falcované plechy. Každý z těchto materiálů má jiné vlastnosti, ale každý by měl být instalovaný na stabilním podkladu, který nebude negativně ovlivňovat jeho budoucí parametry.

Výběr tepelné izolace v podobě střešních desek ROCKWOOL HARDROCK MAX, MONROCK MAX E, ROOFROCK 30 E včetně příslušenství, jako jsou prvky pro dosažení sklonu ROCKFALL, znamená volbu vždy stabilního podkladu. Materiály ROCKWOOL se vyrábějí z  kamene a jsou rozměrově stabilní. Taková tepelná izolace se navíc vyznačuje stabilními izolačními vlastnostmi – součinitel tepelné vodivosti je v čase stálý, což potvrzují normy a výsledky zkoušek, a to dokonce po 50 letech po instalaci.

Nehořlavé střešní desky ROCKWOOL jsou bezpečné během montáže střechy, kdy se používá technologie svařování plamenem (např. asfaltové lepenky) nebo svařování horkým vzduchem (membrány PVC). Nehořlavost desek znamená rovněž bezpečí pro obyvatelé, a také často nižší pojistné.

Tepelná izolace střech provedená s použitím přírodního materiálu, z něhož  jsou vyrobené střešní desky z kamenné minerální vlny ROCKWOOL, zajišťuje stabilní a nehořlavou tepelnou izolaci, nejvyšší akustické parametry, jednoduchou montáž nezávisle na zvolené krytině, možnost použití technologie mechanického upevňování, lepení nebo zatížení, např. zelenou střechou.

Důležitá rozhodnutí při realizaci střechy v technologii ploché střechy:

  • Jaký podklad použit? Na výběr máme: betonovou desku – velmi často používanou v bytové výstavbě, plný trapézový plech – používaný obvykle ve skladových a výrobních objektech, perforovaný trapézový plech s akustickou vyplní ROCKWOOL, který se čím dál častěji používá ve výrobních objektech, koncertních sálech, v letištních halách, protože dokonale pohlcuje hluk.
  • Bude místnost pod střechou  tzv. suchá nebo vlhká (např. bazén). To umožní správnou volbu parozábrany a technologie montáže.
  • Parozábranu je třeba provést na podkladu – obvykle trapézovém plechu nebo betonu, občas také na  bednění.
  • Volba materiálu pro tepelnou izolaci. Při volbě střešních desek ROCKWOOL je třeba přizpůsobit jejich celkovou tloušťku právním požadavkům nebo  danému projektu a dále plánovanému způsobu využívání střechy. Pokud např. plánujeme v budoucnu velké zatížení střechy (např. instalace fotovoltaických zařízení) nebo zelenou střechu, doporučuje se provedení tepelné izolace z desek HARDROCK MAX.
  • Je třeba brát v úvahu právní požadavky na schopnost tepelné izolace střechy, její požární odolnost, popř. akustickou izolační schopnost.
  • Při volbě stavebních materiálů je třeba brát v úvahu trvanlivost řešení a vzhled střechy.
Konstrukce plochých střech musí splňovat vysoké nároky na požární bezpečnost, na akustiku i na mechanické a tepelné vlastnosti. I ty nejvyšší požadavky zajistí kamenná vlna ROCKWOOL.

Produkty

Izolace pro ploché střechy

Tloušťka [mm]

Šířka [mm]

Délka [mm]

We can't find any results that match your search

HARDROCK MAX
Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

HARDROCK MAX

Zobrazit produkt
Porovnat
MONROCK MAX E
Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

MONROCK MAX E

Zobrazit produkt
Porovnat
ROOFROCK 30 E
Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

ROOFROCK 30 E

Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKFALL atikové klíny
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

ROCKFALL atikové klíny

Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKFALL dvouspádové klíny
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

ROCKFALL dvouspádové klíny

Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKFALL protispádové desky
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

ROCKFALL protispádové desky

Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKFALL spádové desky
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

ROCKFALL spádové desky

Zobrazit produkt
Porovnat
Systém ROCKFALL
Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené

Systém ROCKFALL

Zobrazit produkt
Porovnat

Showing
Offices & Factories near you