Kontaktní fasáda – zateplení vnější obvodové stěny

Výhodou nejčastěji používaného vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) je celistvost izolační vrstvy, která pomáhá chránit dům. Dvouvrstvá deska z kamenné vlny FRONTROCK SUPER je ideální pro kontaktní zateplení fasády. Disponuje patentovanou strukturou, jejíž vrchní tuhá vrstva poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání, zabezpečuje dobrou přídržnost stěrkové hmoty i bezpečnou montáž. Měkčí vnitřní strana se optimálně přizpůsobí povrchu fasády. Kotvení je stejné jako u standardních jednovrstvých desek a lze si vybrat mezi kotvením povrchovým nebo zápustným. Izolační deska zachovává prodyšnost stěn, je odolná proti vzdušné vlhkosti a vzniku plísní a hub.

  1. Lepicí hmota
  2. FRONTROCK SUPER, tl. 150 mm
  3. Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETICS
  4. Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
  5. Penetrační nátěr
  6. Probarvená strukturovaná omítka
  7. Kotevní prvek (pro upevnění soklové lišty)
  8. Soklová lišta
  9. Spojka soklové lišty
website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Showing
Offices & Factories near you